/header.jpg

Spoření s Filipem

kapitálové životní pojištění


Tento produkt umožňuje pojištění následujících rizik:

 • hlavní životní kapitálové pojištění:

  • riziko dožití

  • riziko smrti

 • úrazové připojištění:

  • smrt úrazem

  • trvalé následky úrazu

  • denní odškodné při léčení úrazu

 • samostatně lze sjednat pouze hlavní životní pojištění

 • není možné sjednat úrazové připojištění bez současného sjednání hlavního životního pojištění

 • je pojištěním pro případ:

 • dožití nebo smrti

 • smrti úrazem nebo úrazu s trvalými následky

 • dlouhodobého léčení úrazu s i bez pracovní neschopnosti, popř. s hospitalizací pojištěného

 •  

  Životní kapitálové pojištění

  – hlavní pojištění

   

 • Pojištění pro případ dožití

  • smyslem pojištění rizika dožití je zhodnocení spořící části pojistného, tj.vyplacení minimálně sjednané garantované pojistné částky při dožití se konce pojištění

  •  

 • Pojištění pro případ smrti

  • pojištění tohoto rizika hlavního pojištění zaručuje pojistné plnění při smrti pojištěného v průběhu pojištění

  •  

 • Úrazové připojištění

  Klient má možnost volby ze tří variant vzájemně vázaných pojistných částek, nelze tedy samostatně pojistit jednotlivá rizika připojištění.

   

 • Pojištění pro případ smrti úrazem

  • V případě smrti pojištěného v důsledku a v souvislosti s úrazem vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku oprávněné osobě.

  •  

 • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

  • Pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění.

  •  

 • Pojištění denního odškodného při léčení úrazu

  • Trvá-li léčení úrazu déle než 21 dní, je pojištěnému vyplaceno zpětně od prvního dne léčení sjednané denní odškodné. Pojistné plnění je poskytnuto maximálně za 365 dní v souvislosti s léčením jednoho úrazu, léčení musí proběhnout během dvou let od vzniku úrazu.

 •  

  Výhody kapitálového

  životního pojištění Spoření s Filipem

  • spoření a zhodnocení vložených finančních prostředků současně s kvalitním pojistným krytím

  • daňové výhody životního pojištění

  • částečné zajištění rodiny z hlavního pojištění v případě krajní pojistné události

  • úrazové připojištění

  • jednoduché sjednání pojistné smlouvy – bez zdravotního dotazníku a lékařských vyšetření

  • cenově dostupné