/header.jpg

 

Úrazové pojištění s

 

 Filipem PLUS

 

Při obavách, jak se vyrovnat s různými nehodami Vám může pomoci úrazové pojištění od České podnikatelské pojišťovny, pojistnou ochranou 24 hodin denně, při jakékoli činnosti.

Rodinné úrazové pojištění

 • všichni členové Vaší rodiny budou pojištěni jedinou pojistnou smlouvou pro případ trvalých následků úrazu, smrti následkem úrazu a na denní odškodné za dobu léčení následků úrazu podle vaší volby

 • dospělé osoby mají možnost zvolit odlišné pojistné částky pro jednotlivá pojištěná rizika, děti jsou pojištěny na smrt úrazem s jednotnou pojistnou částku, ostatní rizika lze také volit v daném rozmezí

Skupinové úrazové pojištění

Je vhodné pro zaměstnavatele, který pojistí pro případ úrazu své zaměstnance, ale i pro jiné kolektivy lidí. Můžete si ovšem pojistit i krátkodobé činnosti, např. výlety, tábory dětí, sportovní akce atd.

 • podle Vašeho rozhodnutí bude pojistná ochrana celých 24 hodin denně, pouze v pracovní době nebo pouze ve volném čase

 • podle počtu pojištěných osob jsou poskytovány výrazné slevy na pojistném

 

Úrazové pojištění individuální

 • samostatná individuální pojistná smlouva lze sjednat jak pro dospělou osobu, tak pro dítě

 • umožňuje stanovení pojistných částek podle Vašeho přání

 • sjednává se pro rizika smrti následkem úrazu, trvalé následky úrazu a denní odškodné za léčení následků úrazu

Charakteristika produktu

Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného.

Úrazové pojištění je sjednáváno:

 • jako samostatný druh pojištění - dospělých, dětí, rodinné, skupinové

 • jako připojištění, např. k životnímu pojištění

Pojištěná rizika:

 • smrt následkem úrazu

 • trvalé následky úrazu

 • denní odškodné za léčení následků úrazu