/header.jpg

Pojištění

 

BUDOUCNOST

Kapitálové životní pojištění


Pojištění budoucnost od ČPP se vyznačuje volitelnou částkou pro případ dožití a pevně stanovenou částkou pro případ smrti. Produkt neobsahuje žádná další připojištění a je určen především k výhodnému zhodnocení vložených finančních prostředků k předem určenému termínu.

Plus pro Vás

 • Výhodné investování na krátkou dobu
 • Vyšší zhodnocení než v bance
 • Vstupní věk 18 – 72 let
 • Pojištění již od druhého dne ( počátek pojištění již od druhého dne od sjednání )
 • Možnost vkládání mimořádného pojistného

popis produktu:

Umožňuje relativně vysoké zhodnocení vložených finančních prostředků za nezvykle krátkou dobu, s vyšším garantovaným zhodnocením než u běžně placených produktů a se zachováním standardních výhod životního pojištění. Pojistné je hrazeno jednorázově, na celou sjednanou pojistnou dobu.

 

Výhody životního pojištění

 Budoucnost

 • spoření a zhodnocení jednorázově vložených finančních prostředků, s jistotou vrácení zaplaceného pojistného při smrti pojištěného v průběhu pojištění.
 • dosažitelnost zhodnocených vložených finančních prostředků v relativně krátkém časovém horizontu ( 3 až 8 let) proti jiným životním produktům.
 • při vhodném sjednání uplatnění daňových výhod životního pojištění, tj. možnost odpočtu pojistného
 • vyplacení zhodnoceného zaplaceného pojistného v případě krajní pojistné události; plnění obdrží obmyšlená osoba, zpravidla blízký rodinný příslušník
 • jednoduché sjednání pojistné smlouvy – bez zdravotního dotazníku a lékařských vyšetření
 • cenově dostupné
 • možnost jednorázového příspěvku na pojistné od zaměstnavatele