/header.jpg

Životní pojištění

 

s Filipem KOMFORT

 

 

Pojištění, které Vám umožní:

 • Zajistit Vás i Vaše nejbližší sjednáním kvalitního pojistného krytí.

 • Bezpečně a výhodně investovat Vaše peníze.

 • Získat co největší státní podporu formou úlev na daních.

 • Vytvořit si pro budoucnost dostatečnou finanční rezervu.

Předností Životního pojištění s Filipem KOMFORT od ČPP je možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojišťovaných rizik. S ohledem na Vaše aktuální finanční možnosti navíc umožňuje zvolit celkovou výši placeného pojistného a tato volba velkou měrou rozhoduje o částce pojistného plnění při dožití.


 

Co je obsahem pojištění?

Základní životní pojištění

 • Kapitálové pojištění pro případ smrti nebo dožití, s volbou pojistné částky pro případ smrti a celkové výše placeného pojistného

Doplňková připojištění, s možností pojistit další rizika běžného života

 • Úrazové

  • Smrt úrazem

  • Trvalé následky úrazu

  • Denní odškodné při léčení úrazu

 • Zdravotně sociální

  • Denní odškodné při pracovní neschopnosti

  • Denní odškodné při pobytu v nemocnici

 • Zproštění od placení pojistného


 

Jaké jsou výhody tohoto pojištění?

 • Vysoká variabilita, umožňující přizpůsobit pojištění Vaší aktuální životní situaci.

 • Zhodnocení odpovídající části vložených finančních prostředků současně s kvalitním pojistným krytím.

 • Podpora státu ve formě daňových úlev - další forma nepřímého zhodnocení pojistného na hlavní životní pojištění. Z daňového základu pro daň z příjmu si můžete každoročně odečíst pojistné, zaplacené na hlavní životní pojištění až do výše 12.000 Kč.

 • .


 • Pojištění pro případ dožití

 • Nadprůměrné zhodnocení vložených finančních prostředků v porovnání např. s bankovními domy.

  • Garance zhodnocení po dobu trvání pojištění v minimální roční výši 2,2 % u kapitálové hodnoty pojistného

  • Garance zhodnocení u kapitálové hodnoty mimořádného pojistného (tzv. zálohové procento, vyhlášeného v sazebníku poplatků - 2 % pro rok 2006)

  • Každoroční připisování podílů na zisku (nad zálohové %, do výše dosaženého zhodnocení)


 •  

  Pojištění pro případ smrti

  • Finančně podpoří Vaše blízké v případě mezní životní situace


   

  Úrazové připojištění

  Představuje spolehlivou pojistnou ochranu pro případ trvalých následků nebo smrti v důsledku úrazu a denního odškodného za dobu léčení úrazu. Pojistník volí vzájemně vázané pojistné částky jednotlivých rizik z pěti možných variant. Trvá-li toto léčení déle než 21 dní, vyplatí pojišťovna denní odškodné zpětně již od 1. dne.


   

  Zdravotně sociální připojištění

  Zahrnuje denní odškodné za pracovní neschopnost a pobyt v nemocnici z důvodu nemoci i úrazu, volitelné ve třech úrovních. Pojištění vhodně doplňuje veřejný systém nemocenských dávek a tím zajišťuje, že dlouhodobou nemocí nebude finančně strádat ani pojištěný, ani jeho rodina. Je vhodné zejména pro osoby, které jsou zatíženy pravidelnými platbami typu leasingových splátek, hypoték, nákladů na studium dětí apod.


   

  Připojištění zproštění

   od placení pojistného

  Pokud se pojištěný stane v době trvání pojištění plně invalidním, přebírá pojišťovna placení pojistného za základní životní pojištění, a to po dobu trvání jeho invalidity.


   

  Další výhody pojištění KOMFORT:

 • Možnost zahrnutí nesjednaných rizik popř. jejich vyjmutí v průběhu pojištění, včetně změn výše pojistných částek jednotlivých rizik

 • V případě dřívější potřeby finančního plnění při dožití je umožněno požádat o zkrácení pojistné doby, se zachováním všech daňových výhod

 • Možnost přerušení plateb pojistného s redukcí pojištění v případě dlouhodobé tíživé finanční situace nebo naopak předplacení pojistného v období, kdy je Vaše finanční situace příznivější

 • Možnost zvýšení hodnoty pojistného plnění jednorázovým nebo opakovaným zaplacením mimořádného pojistného

 • Možnost příspěvku nebo plné úhrady pojistného zaměstnavatelem