/header.jpg

Životní pojištění s

 

Filipem PLUS

 

Máte zájem:

 • bezpečně a výhodně investovat své peníze?

 • získat co největší státní podporu formou úlev na daních?

 • zajistit sebe a své nejbližší?

 • vytvořit si do budoucna dostatečnou finanční rezervu?

To vše a mnoho dalšího Vám přináší nový pojistný program Životní pojištění s Filipem PLUS České podnikatelské pojišťovny. Jeho předností je vysoká variabilnost, která umožňuje zvolit si rozsah pojištění ze širokého souboru pojistných produktů podle Vašich potřeb a finančních možností.

Co je obsahem pojištění?

Základní pojištění

 • kapitálové životní pojištění pro dospělé i děti

 • důchodové pojištění

 • rizikové pojištění

 • pojištění úvěru

Připojištění

 • úrazové

 • zdravotně sociální

 • zproštění od placení pojistného

Jaké jsou výhody jednotlivých pojištění?

Kapitálové životní pojištění

 • vysoké a bezpečné zhodnocení Vašich peněz

 • možnost vkládání mimořádného pojistného

 • každoroční připisování podílů na zisku

 • garance zhodnocení po dobu trvání pojištění v minimální roční výši 2,4% u kapitálové hodnoty pojistného a 2,5% u kapitálové hodnoty mimořádného pojistného

 • podpora státu ve formě úlev - zhodnocení Vašich peněz ještě zvýší daňové úlevy, z daňového základu si můžete každoročně odečíst zaplacené pojistné až do výše 12.000,-Kč

 • pojištění pro případ smrti - zajistí Vaše blízké v případě mezní životní situace

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:

Muž věku 35 let uzavře životní kapitálovou pojistnou smlouvu Filip PLUS na pojistnou dobu 30 let, tj. do věku 65 let a zvolí shodné pojistné částky pro případ dožití a smrti 300 000 Kč. Měsíční pojistné činí 1 001 Kč. Za tuto dobu si klient naspoří včetně výnosů z pojistného celkem 451 324 Kč (při předpokládaném 5% úroku). K tomu lze ještě přičíst odpis z daní z ročního pojistného, což činí za celkovou dobu trvání pojištění až 115 200 Kč (v nejvyšší daňové skupině).

Zhodnocení kapitálového životního pojištění s Filipem PLUS:

Další výhody?

 • možnost změny pojistné částky a doby pojištění

 • možnost přerušení plateb pojistného

 • půjčky z kapitálové hodnoty

 • mimořádné vklady a výběry

Důchodové pojištění

 • pomáhá udržet Vaši životní úroveň i po skončení produktivního věku

 • je zaměřeno na dosahování maximálních úspor v podobě zhodnocování vkladů a uplatnění daňových úlev

 • stejně jako u kapitálového životního pojištění garantuje zhodnocení v roční výši 2,4% a umožňuje provádět úpravy v průběhu pojištění

 • umožňuje zvolit formu výplaty důchodu

Důchodové pojištění si může uzavřít každý zájemce bez ohledu na jeho zdravotní stav.

Pojištění úvěru

Slouží jako pojistka proti neschopnosti splácet úvěr. V případě smrti pojištěného zabezpečí pojišťovna splacení úvěru do výše sjednané pojistné částky, bez finančního dopadu na členy rodiny.

Pojištění nabízí tři varianty pojistných částek:

 • konstantní pojistná částka

 • klesající pojistná částka dle sjednaného úroku z úvěru

 • pravidelně klesající pojistná částka

Ke kapitálovému pojištění dospělých, důchodovému pojištění, rizikovému pojištění a pojištění úvěru lze dále sjednat:

Úrazové připojištění

 • za velmi výhodných podmínek

Představuje spolehlivou pojistnou ochranu pro případ trvalých následků nebo smrti v důsledku úrazu. Navíc, trvá-li pracovní neschopnost déle než 21 dní vyplatí pojišťovna denní odškodné zpětně již od 1. dne neschopnosti.

Zdravotně sociální připojištění

 • peníze pro případ nemoci

Doplňuje systém nemocenských dávek a tím zajišťuje, že dlouhodobou nemocí nebude finančně strádat ani pacient, ani jeho rodina. Pojistné plnění je vypláceno ve formě denního odškodného. Je vhodné zejména pro osoby, které jsou zatíženy pravidelnými platbami typu leasingových splátek, hypoték, nákladů na studium dětí, pojištění apod.